Med tanke på rådande situation (Covid-19)

Med tanke på rådande situation i Sverige och resten av världen. I nuläget arbetar vi som att Hästveda Marknad 2020 blir av som planerat. Förberedelserna är i full gång.

Vi följer nuvarande situation gällande Covid-19 och kommer att följa de rekommendationer som kommer från Regeringen och Folkhälsomyndigheten. I nuläget är det för tidigt att ta ett beslut utan vi avvaktar och följer utvecklingen. Vi håller er uppdaterade om det blir några ändringar.
Ta hand om er!
Hälsningar Hästveda Marknad

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/