Hästveda Marknad
Box 10
282 06 HÄSTVEDA

Tel: 0451-370 78

Ordförande Kim Olsen
V.Ordförande Agne Nilsson
Kassör Marita Rosengren
Sekreterare Mikael Nilsson

E-post: info@hastvedamarknad.se