Hästveda Marknad har påbörjat planeringen inför marknaden 2021!

Det är dock oklart i dagsläget om vi kan genomföra årets marknad men vi vill vara optimistiska och hoppas på att det går att genomföra. Allt hänger på vilka restriktioner som eventuellt finns kvar under sommaren.

För att hjälpa oss i planeringen så önskar jag att Ni knallar som anmälde Er till 2020 återkopplar så snart som möjligt, Ni har fått ett email för intresseanmälan,  om Er anmälan fortfarande gäller och Ni som inte har anmält Er kan skicka in er intresseanmälan här på vår hemsida under fliken “Bokning”.
Kom ihåg det kostar inget att anmäla sig men det ger oss en fingervisning kring intresset. 
Sista anmälan till Hästveda marknad 2021 är 15/3-21

Var rädd om er!

Med vänliga hälsningar och en förhoppning om att vi syns till sommaren!

Hästveda Marknadsråd

Välkommen på 2021 års

Hästveda Marknad