Vi behandlar personuppgifter i syfte att administrera Hästveda Marknad. Lagliga grunder för behandlingen av personuppgifter är Rättsliga förpliktelser samt avtal.

Kim Olsen är personuppgiftsansvarig.

Vid frågor, kontakta oss via e-post: info@hastvedamarknad.se