DjurmarknadHästveda Marknad är en av de sista marknaderna i Sverige
som kan erbjuda en gammaldags djurmarknad.
Men då måste du vara morgonpigg, redan klockan 07.00 på torsdagen  börjar kommersen.
Det är inte tillåtet att medföra nötkreatur och övriga klövdjur samt ormar, spindlar och ödlor.
Hästar får inte vara skodda.
Veterinär, djurskyddsinspektör och marknadspersonal ser till att djuren mår bra.
Tillgång till foder och färskt vatten finns naturligtvis att tillgå.
 Håll er på rätt sida om avspärrningarna och håll koll på era barn för att undvika olyckor.

Tillbaka