Om olyckan är frammeFår ni problem med borttappade barn eller vuxna finns hjälp att få.
På marknadskontoret, i bibliotekets lokaler mitt i marknadsområdet,
finns en socialarbetare som hjälper till om ni tappat bort någon anhörig på marknaden.
Sjukvårdspersonal finns att tillgå på marknadskontoret för första hjälpinsatser.
Områdesansvariga, parkeringsanvisare och parkeringsvakter
har alla kontakt med marknadskontoret, säg bara till så hjälper de er.
Telefonnummer till marknadskontoret är:
0451-370 78
 

Tillbaka