Om olyckan är frammeFår ni problem med borttappade barn eller vuxna finns hjälp att få.
På marknadskontoret, i bibliotekets lokaler mitt i marknadsområdet,
finns en socialarbetare som hjälper till om ni tappat bort någon anhörig på marknaden.
Sjukvård ombesörjes av vårdcentralen i Hästveda.
Områdesansvariga, parkeringsanvisare och parkeringsvakter
har alla kontakt med marknadskontoret, säg bara till så hjälper de er.
Telefonnummer till marknadskontoret är:
0451-370 78
 

Tillbaka